Utorak, 27.04.2021.

Srijeda, 28.04.2021.

Blanka-Lasić.jpg

Moderatorica Summit-a: Blanka Lasić

08:00h - 09:45h

07:00h - 09:00h

Prijava i registracija sudionika

Doručak u Hotelu Parentium

09:45h - 10:00h

09:00h - 09:30h

Otvaranje Summit-a

Smart City iskustvo - Smart parking - realnost ili mit?

preuzmi (2).jfif

Loris Peršurić, gradonačelnik Grada Poreča

preuzmi (4).jfif

Mate Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika

10:00h - 10:30h

09:30h - 09:40h

 "Digitalizacija i transparentnost poslovanja - realnost ili mit

Q & A

images (9).jfif

 Uskoro više informacija

09:40h - 10:10h

Korištenje EU fondova - bespovratna sredstva -

istina ili zabluda?

10:30h - 10:40h

Q & A

images (9).jfif

Govornik: uskoro više informacija

10:40h - 11:10h

Smart City iskustvo - "Primjene modernih tehnologija za

upravljanje javnom infrastrukturom - satelitska tehnologija"

images (9).jfif

Govornik: uskoro više informacija

preuzmi (3).jfif
images (9).jfif

10:10h - 10:20h

 Jurica Kovač, CEO, Aqua libera d.o.o.

Q & A

10:20h - 10:50h

Damir Patko, Direktor, Kolektor Sisteh d.o.o.

Pauza za kavu

10:50h - 11:20h

images (9).jfif

Uskoro više informacija

11:10h - 11:20h

Kako pametno gospodariti otpadom?

022-024-INTERVJU-SINISA-RADIKOVIC-1-5e15

Siniša Radiković, direktor Pre-kom d.o.o

Q & A

11:20h - 11:30h

11:20h - 11:50h

Q & A

Pauza za kavu

11:30h - 13:00h

11:50h - 12:20h

Panel diskusija - "Brendiranje destinacije kroz manifestacije"

Pokreni, razvij, rasti" - iskustvo Razvojne agencije SI-MO-RA

- titula najbolje europske razvojne agencije u 2020. godini

preuzmi.jfif

Mario Ćelan, Direktor, Razvojna agencija SI-MO-RA

12:20h - 12:30h

images (9).jfif

Uskoro više informacija

images (9).jfif

Uskoro više informacija

Q & A

12:30h - 13:30h

Ručak u restoranu Hotela Parentium

images (9).jfif

Uskoro više informacija

13:30h - 13:45h

Kahoot "Smart City natjecanje" - uvod u panel diskusiju

images (9).jfif

Uskoro više informacija

13:45h - 15:00h

13:00h - 14:00h

Ručak u Hotelu Parentium

Panel diskusija - Smart City 2021. - usporedba HR i EU

iskustva 

14:00h - 14:15h

Video clip - EU TECH Chamber

EUTEC Chamber je neprofitna organizacija koja europskim

tvrtkama omogućuje korištenje najnovijih tehnologija

Smart City iskustvo - EV-a (Električna vozila) - isplativost

investicije

images (9).jfif

Uskoro više informacija

images (9).jfif

Uskoro više informacija

14:20h - 14:30h

Q & A

images (9).jfif
images (9).jfif

14:30h - 15:15h

Uskoro više informacija

Smart City KISS govornik - natjecanje u prezentaciji svoga

grada

Žiri:

Uskoro više informacija

preuzmi (7).jfif

Ana šimunović, CEO, AIS - Mark d.o.o,

komunikacijska savjetnica

15:00h - 15:10h

Q & A

preuzmi (8).jfif

15:10h - 16:30h

Ermina Duraj, Voditeljica Kabineta Župana

– Službe za odnose s javnošću i protokol u

Primorsko-goranskoj županiji

Slobodno vrijeme

images (9).jfif

16:30h - 19:00h

Organizirani izlet na istarski OPG

Uskoro više informacija

15:15h - 15:30h

19:30h - 21:00h

Zahvala sponzorima i zatvaranje Summit-a

Večera u Hotelu Parentium

21:30h - 01:00h

Open bar networking